Jaarverslag 2018

Vooruitblik 2019

2019 wordt het jaar van het bestendigen van de ingezette weg:

  • Positief resultaat. In 2018 is het SJI bijna gelukt om financieel goed uit te komen. In 2019 moet het kunnen lukken om aan het einde in de zwarte cijfers te komen.
  • Vervolg geven aan de ingezette weg van het meerjarenplan, het vervolgen van de geformuleerde strategische doelen:

→ Versterken van de wendbaarheid van de organisatie.

→ Ontwikkelen van een innovatief (product)aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de markt.

→ Vergroten van de Europese groei van SJI.

→ Implementeren van fondsenwerving binnen de organisatie.

→ Vergroten naamsbekendheid SJI en haar aanbod.

De uitwerking van deze doelen voor 2019 liggen op het gebied van het vernieuwen van de website om de naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten. Ook ons extranet, waarop alle cursisten inloggen tijdens hun opleiding, zal worden vernieuwd. Fondsenwerving is geïmplementeerd middels het aannemen van een fondsenwerver. Deze geeft vervolg aan het doel om in 2019 inkomsten te genereren om het project Blended Learning (oude extranet vervangen door een online cursistenportaal wat uitgebouwd kan worden in een blended learning omgeving) financieel te ondersteunen.

En op inhoud vervolgt SJI de weg t.a.v. doorontwikkeling van productaanbod en innoveert zij o.a. in:

  • Ontwikkelen losse modules voor MDFT’ers op het gebied van verslaving en trauma.
  • Onderzoeken of SJI wil kiezen voor het ontwikkelen van een Gezinsgericht werken (GGW) cursus voor individuele cursisten.
  • Het aanbieden van een training voor het systemisch werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) voor niet MDFT’ers.
  • Het veralgemeniseren van de reeds ontwikkelde modules die er nu in voor het onderwijs geboden worden, voor iedereen die met jeugdigen werkt.

Hiernaast zal er in 2019 op zoek gegaan worden naar een nieuwe Directeur-Bestuurder voor SJI. Ook MDFT Intl. zal een rol gaan spelen in de sollicitatieprocedure. SJI wil een groot draagvlak creëren om tot optimale samenwerking te kunnen komen met MDFT Intl.

Vanuit de afspraken in het “tussen agreement” met MDFT Intl. gaat in april 2019 een audit uitgevoerd worden op inhoud trainingsprogramma’s en de kwaliteit van een aantal externe trainers.

Op deze wijze kan SJI haar positie als marktleider in systeeminterventies in Nederland versterken en ervoor zorgen dat MDFT in de EU verder kan groeien.