Jaarverslag 2016

Vooruitblik 2017

Het streven is om in het eerste kwartaal de nieuwe organisatie structuur volledig door te voeren. Als alle vacatures ingevuld zijn zal de nieuwe persoon – in de nieuwe rol van Manager Opleidingen – de nieuwe opleidingsunit verder vorm gaan geven en aan gaan sturen. Ook zal het focusteam steeds beter richting kunnen geven aan de organisatie en zullen interne processen beter gestroomlijnd worden. Zo zal SJI samen met Google (en hun partners) onderzoeken hoe processen geautomatiseerd kunnen worden om zo efficiënter te kunnen gaan werken en onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Ook zal de onderzoekscommissie haar coördinerende rol t.a.v. onderzoek gericht op MDFT gaan vervullen. Een mooie uitdaging die hopelijk aansluit bij de behoefte van onze partners, klanten, overige stakeholders en partijen. Gezien de rol van SJI als licentiehouder van MDFT in Europa, zal de rol van de onderzoekscommissie internationaal zijn. Om informatie inzichtelijk en transparant te maken zullen wij dan ook begin 2017 de Engelse versie van de SJI website gaan releasen. Kortom, er zullen veel stappen gezet worden om SJI nog meer ‘toekomstproof’ te maken en groei te kunnen faciliteren.

In 2017 zal – naast het zojuist beschrevene – SJI zich blijven focussen op het bestendigen van de Nederlandse markt voor MDFT en groei van MDFT in het buitenland willen bewerkstelligen. Naast groei van MDFT in het buitenland staat het verder in de markt zetten van de scholenmodules centraal.

Scholenmodules

Eind 2016 heeft SJI afspraken kunnen maken met twee scholen om een pilot project te draaien. Een fantastisch resultaat. De feedback uit deze pilot projecten zullen worden ingezet om de modules nog beter aan te laten sluiten bij de vraag. SJI krijgt dit steeds beter onder de knie en scholen tonen hun interesse. SJI kan hier echt een verschil maken. Het vergroten van de naamsbekendheid als wel het nog verder aanscherpen van de acquisitie strategie zullen volop de aandacht krijgen.

MDFT Buitenland

Er liggen veel kansen voor MDFT in Europa. De doelstelling is om in 2017 verder door te groeien in Finland met zes nieuwe teams. Op dit moment is SJI in onderhandeling met twee organisaties om in februari van start te gaan. Daarnaast is SJI in onderhandeling met het Estse Ministerie van Justitie over de opleiding van vijf nieuwe MDFT-therapeuten. Gesprekken staan gepland met het Children’s home Atsigrezk i vaikus in Vilnius Litouwen om te onderzoeken of we MDFT kunnen gaan implementeren in Litouwen. Ook zijn we benaderd door het warme contact in Karinthië Oostenrijk, Pro Mente (jeugdzorg organisatie) om met MDFT van start te gaan ondanks – zoals ook al in eerdere verslagen vermeld – dat de Oostenrijkse overheid systeem interventies niet erkend en vergoed. Wat ons betreft een milestone na bijna vijf jaar lang volhouden.

Strategische samenwerking

SJI was in 2016 in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de overname van de interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Zoals eerder in dit verslag beschreven, zal de samenwerking met Laureus gaan plaatsvinden in plaats van met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De gesprekken met prof. dr. H. Roozen om samenwerking aan te gaan met de consultancy organisatie Roozen & Meyers met betrekking tot de interventie A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) hebben in 2016 zo goed als stil gelegen. In 2017 zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om de gesprekken te verzilveren.