Jaarverslag 2018

Strategische Partners

Samenwerking MDFT International

MDFT International is het Amerikaanse MDFT-opleidingsinstituut, verbonden aan de Universiteit van Miami, dat net als SJI de licentie heeft gekregen van Dr. H. Liddle om de MDFT-opleiding te mogen geven en instellingen te licenseren. MDFT Intl. en SJI streven ernaar samen wereldwijd meer bekendheid te geven aan MDFT en om in meer landen teams op te leiden in MDFT.

De agreement met MDFT Intl. liep op 20 oktober 2018 af. I.v.m. het vertrek van de Directeur-Bestuurder is gekomen tot een verlenging in combinatie met extra werkafspraken. Zodra een nieuwe Directeur-Bestuurder is aangesteld worden de onderhandelingen hervat om tot een nieuwe overeenkomst te komen voor langere tijd. In de werkafspraken is ook opgenomen dat MDFT Intl. in 2019 een audit gaat uitvoeren bij SJI om de inhoud van alle MDFT-opleidingen te toetsen op kwaliteit.

Mielenterveysseura

Het kennis-, trainings- en hulpverleningsinstituut Mielenterveysseura in Finland is in 2017 door de Finse overheid aangewezen om de gelden van het door de overheid gesubsidieerde Kasvun Tuki-project te beheren. Mielenterveysseura en SJI zijn in 2017 in gesprek geweest om ten aanzien van dit project een samenwerking aan te gaan, zodat de doelstellingen van de Finse overheid in 2018 gerealiseerd kunnen worden. Dit jaar hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin er op bepaalde vlakken samengewerkt wordt om MDFT in Finland verder te kunnen implementeren. Mielenterveysseura begeleidt delen van het implementatieproces en stelt trainingslocaties ter beschikking voor de MDFT-opleidingen. Voor SJI is dit heel goed omdat veel zaken in het Fins ondersteund worden wat bijdraagt aan het verspreiden van MDFT.