Jaarverslag 2017

Partners

Samenwerking MDFT International

MDFT International is het Amerikaanse MDFT opleidingsinstituut, verbonden aan de Universiteit van Miami, dat net als SJI de licentie heeft gekregen van Dr. H. Liddle om de MDFT opleiding te mogen geven en instellingen te licenseren. MDFT International en SJI streven ernaar samen wereldwijd meer bekendheid te geven aan MDFT.

De agreement met MDFT International loopt op 20 oktober 2018 af. Op dit moment lopen de gesprekken voor een nieuwe overeenkomst.

Samenwerking Academische Werkplaats RisicoJeugd

In 2017 heeft SJI meegewerkt aan het ontwikkelen van het programma voor JeugdzorgPlus instellingen. Een project van de Academische werkplaats Risicojeugd (AWRJ, voorheen Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd). Eind 2017 is dit programma officieel gepubliceerd door de Academische Werkplaats en zorgt SJI voor de uitbating van de training. SJI zal naast dit programma ook nationaal en internationaal uitbater worden voor de programma’s lang en kort verblijf. Dit is kortgesloten, echter SJI wacht op het getekend document van AWRJ.

Consultancy organisatie Roozen & Meyers

Met betrekking tot de interventie A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) hebben we onderzocht of er mogelijkheden zouden zijn om een samenwerking aan te gaan. Er is voor gekozen om niet op organisatieniveau een samenwerking aan te gaan. Met de tijd zijn de doelstellingen van beide organisaties veranderd. Wel is dhr. Roozen sinds 2017 verbonden aan de onderzoekscommissie van SJI.

Laureus – interventie ‘Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)’

SJI zal Laureus in ieder geval in 2017 en 2018 ondersteuning bieden ten aanzien van de kwaliteitsborging van AJB. SJI zal de projectleiders en hoofdtrainers van AJB ondersteunen met een programma t.a.v. deskundigheidsbevordering.

Health Valley

SJI is in 2017 lid geworden van Health Valley. Lidmaatschap draagt bij aan het meer zichtbaar zijn en actiever benaderen van klanten in binnen- en buitenland. Health Valley is

is een innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley.

Mielenterveysseura

Onze voormalige partner Mielenterveysseura is door de Finse overheid aangewezen om de gelden van het door de overheid gesubsidieerde Kasvun Tuki-project te beheren. Het is fantastisch dat de Finse overheid MDFT hoog waardeert en ervoor gekozen heeft MDFT ‘nation wide’ uit te rollen. Mielenterveysseura en SJI zijn in gesprek om ten aanzien van dit project wederom een samenwerking aan te gaan, zodat de doelstellingen van de Finse overheid in 2018 gerealiseerd kunnen worden.