Jaarverslag 2016

Partners

Samenwerking MDFT International

MDFT International is het Amerikaanse MDFT opleidingsinstituut, verbonden aan de Universiteit van Miami, dat net als SJI de licentie heeft gekregen van Dr. H. Liddle om de MDFT opleiding te mogen geven en instellingen te licenseren. MDFT International en SJI streven ernaar samen wereldwijd meer bekendheid te geven aan MDFT.

Samenwerking Academische Werkplaats Forensische Jeugd

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd is een multidisciplinair samenwerkingsverband van twee GGZ-instellingen, twee forensische praktijkinstellingen, twee universiteiten en twee

hogescholen. Het doel is om met elkaar de zorg te verbeteren voor jongeren in de forensische jeugdzorg. Elk concreet resultaat, bijvoorbeeld een behandelmethode, wordt ondersteund door wetenschappelijk (promotie)onderzoek en vertaald naar onderwijs voor studenten en training voor personeel. SJI heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Dit project is in 2015 afgerond, maar momenteel wordt de module aangepast voor het werkveld van JeugdzorgPlus-instellingen. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld. Ook SJI participeert hierin.