Jaarverslag 2018

Onze activiteiten

Opleiding MDFT Nederland

Teams, therapeuten en supervisors

Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2018 twee opleidingsrondes gestart. Eén in februari en één in oktober. In totaal zijn er 40 therapeuten en 7 supervisors gestart met de opleiding MDFT.

Van de gestarte supervisors is er één gestopt (van dezelfde organisatie) aangezien deze een ander takenpakket toegewezen kreeg en de tweede stopte als supervisor en is verder gegaan met de opleiding tot MDFT-therapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vergelijking met 2017 zijn er ongeveer hetzelfde aantal cursisten met de opleiding gestart in 2018.

Steeds meer instellingen krijgen meer dan 1 MDFT-team.

In 2018 zijn in Nederland twee nieuwe instellingen gestart met MDFT:

 • Stichting Prokino Zorg met een team in Rotterdam. Hoofdkantoor Amsterdam, ook vestigingen in Nijmegen, Zeeland en Rotterdam willen MDFT opgeleid worden op termijn.
 • Kenter Jeugdzorg Santpoort- Noord met een team.

Dit zorgt voor een betere spreiding van MDFT in Nederland.

Er is één instelling gestopt in 2018, Iriszorg. Reden: zij hebben uiteindelijk geen supervisor meer kunnen vinden om op te leiden.

Op 1 november 2018 hebben 83 cursisten hun certificaat gehaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een stijgende lijn van behaalde certificaten in 2018 ten opzichte van 2017.

Dit betroffen cursisten die in 2016 zijn gestart met hun MDFT-opleiding en zijn zowel therapeuten als supervisors. Jaarlijks worden er gemiddeld nog steeds meer therapeuten en supervisors opgeleid en studeren af t.o.v. het jaar ervoor. Ook belangrijk: MDFT wordt en blijft goed ontvangen door de instellingen en gemeenten die het inkopen, waardoor de vraag stijgt.

Licenties, Serviceovereenkomsten en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering

Licenties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland zijn er 28 instellingen die één of meerdere teams opgeleid hebben in MDFT (nu 40 teams). Het aantal teams is fors gegroeid, van 33 in 2017 naar 40 in 2018. Een aantal instellingen heeft meer therapeuten en supervisors opgeleid waardoor er nieuwe teams geformeerd konden worden.

Het verschil in aantal teams en aantal serviceovereenkomsten zit in het feit dat soms twee teams binnen dezelfde instelling tijdelijk samengevoegd worden ivm ziekte of personeelsverloop. De serviceovereenkomst van één team wordt in “de wacht”gezet en schuift dan vaak een jaar op.

Serviceovereenkomst en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering

Na het verkrijgen van de MDFT-licentie, sluiten instellingen een serviceovereenkomst bij ons af. De serviceovereenkomst loopt gedurende deze drie jaar en biedt een aantal activiteiten (waaronder de jaarlijkse Masterclass) om de kwaliteit van MDFT van de gelicentieerde instellingen te waarborgen, de deskundigheid van de teams te vergroten en te professionaliseren.

SJI wil hoogwaardige kwaliteit leveren in haar MDFT-opleidingen. Om de kwaliteit hoog te krijgen en te houden, werkt SJI nauw samen met de ontwikkelaars van MDFT in Amerika. Dr. G. Dakof komt jaarlijks naar Nederland om een aandeel te leveren in de professionalisering en deskundigheidsbevordering.

In april 2018 zijn er verschillende boosterdagen gehouden voor supervisors en trainers:

 • Een boosterdag voor supervisors in opleidingsjaar 2.
 • Het intercollegiaal overleg (serviceovereenkomst) zoals hierboven beschreven, voor alle gecertificeerde supervisors.
 • Een boosterdag voor alle MDFT-trainers.

Op deze wijze zorgt SJI ervoor dat MDFT kwalitatief hoog en zuiver wordt uitgevoerd en blijft de methodiek evidence based.

 

MDFT Masterclass     

Op 10 oktober werd de jaarlijkse MDFT Masterclass georganiseerd in combinatie met de viering van ons 10-jarig jubileum. Het thema was dit jaar Verander het systeem/ Change the System.

Masterclass 2018
Aantal deelnemers 220

Boosterdag Supervisors in opleidingsjaar 2

Boosterdag Supervisor jaar 2 2018
Aantal deelnemers 6
Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0

Intercollegiaal Overleg voor MDFT-supervisors

Intercollegiaal overleg 2018
Aantal deelnemers 22
Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0

Tijdens het Intercollegiaal Overleg hebben 22 supervisors uit verschillende instellingen opnames laten zien van een supervisor sessie. Deze opnames zijn getoond en besproken in kleine groepjes. Deze groepjes zijn begeleid door K. Mos, S. Cool, G. Dakof en H. Verdam.

Opleiding MDFT Buitenland

Teams, therapeuten en supervisors

 Finland

“Kasvun Tuki project”

In 2017 is SJI benaderd in verband met een samenwerking met een trainings- en ondersteuningsinstituut (Mielenterveysseura) en het Ministerie voor Gezondheid in verband met het zogenaamde “Kasvun Tuki project” (vertaald: ondersteuning voor groei).

Dit nationale project is gestart naar aanleiding van de veranderingen in de jeugdzorg in Finland. Deze veranderingen moeten in 2019 ingevoerd zijn, deels gefinancierd vanuit het ministerie. Het doel van het project is om drie evidence based interventies verder uit te rollen in het land. MDFT is één van deze interventies.

In 2018 zijn er twee bezoeken gebracht aan Finland, in februari en in augustus. Deze bezoeken stonden in het teken van samenwerken, afstemmen en helpen coördineren van het project “Kasvun Tuki” t.a.v. het implementeren van MDFT.

Vanuit het project was er de wens om veel meer (ongeveer 8) teams op te leiden. Echter in de praktijk bleken de verschillende regio’s, door de ingrijpende transitie binnen de regio’s en gemeenten op organisatorisch en bestuursverantwoordelijk gebied, niet allemaal toegerust om alle veranderingen tegelijkertijd door te voeren. Finland is zo groot en de (cultuur) verschillen ook waardoor vooral de meer noordelijke regio’s en gemeenten “het nieuwe werken” niet aan konden.

Er zijn hierdoor twee teams gestart vanuit het “Kasvun Tuki project” waardoor de instellingen financieel ondersteund werden door de overheid:

 1. Combi team Helsinki: een gecombineerd team met therapeuten uit vier verschillende organisaties (jeugdpsychiatrie en jeugdzorg) die samen een MDFT-team vormen en daardoor een groot gebied kunnen bedienen in Helsinki. Twee supervisors en vier therapeuten. Uniek voor Finland en één van de doelstellingen binnen het project: betere samenwerking tussen verschillende specialismen binnen de jeugdzorg.
 2. Team in Savonlinna. Samenstelling: één supervisor en vier therapeuten.

Bij startende teams, beginnen de kandidaat supervisors (Key therapists) eerst, zonder hun therapeuten. Zij moeten immers eerst zelf MDFT-therapeut worden en krijgen hierin een verkorte opleiding. Dat verklaart de drie gestarte MDFT-supervisors.

Hiernaast zijn er losse therapeuten gestart van bestaande teams in Kokkola en Pietarsaari.

Estland

In Estland zijn al geruime tijd vijf MDFT- teams, vier binnen jeugdbescherming en één team binnen het jeugd gevangeniswezen. In 2018 heeft het ministerie van Justitie fors ingezet op het versterken van deze MDFT-teams. Men is en blijft erg enthousiast en overtuigd van de methodiek, echter hebben ze veel personeelsverloop gehad waardoor de teams onderbezet raakten. Er zijn vijf nieuwe therapeuten zijn gestart, verdeeld over drie teams en één therapeut die gestart is met de supervisor opleiding.

Omdat Finland en Estland dicht bij elkaar liggen, worden de opleidingsrondes regelmatig gecombineerd. Dit is effectief, kostenbesparend voor de instellingen door travel en staycosts voor de trainers te delen, en voor de cursisten leerzaam door het delen van ervaringen en kennis. Vandaar dat deze twee landen altijd als één groep gezien, benoemd en schematisch de cijfers weergeven worden.

In totaal zijn er negen therapeuten en drie supervisors gestart in Finland en Estland.

Momenteel zijn er 42 mensen in opleiding. Dit betreffen eerder gestarte cursisten uit 2017 en 2016 en de 12 cursisten van dit jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de overige Europese landen zijn er geen cursisten gestart met de MDFT-opleiding.

Op 1 november 2018 hebben 26 cursisten hun certificaat behaald in het buitenland, waarvan 17 therapeut A en 9 therapeut B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een stijgende lijn met betrekking tot behaalde certificaten in het buitenland.

België

Er is erg goede samenwerking met organisatie Wingerdbloei.

Binnen Wingerdbloei is 1 MDFT-team opgeleid. In 2018 waren 2 individuele therapeuten in opleiding om het team te versterken waarvan er 1 een certificaat behaald heeft. 1 cursist is nog in opleiding.

Frankrijk      

In Frankrijk zijn 3 teams in opleiding echter is dit een lastig proces gebleken. De samenwerking tussen de organisatie en SJI verloopt moeizaam. In 2018 is er veel tijd en moeite gestoken om tot samenwerking te komen. SJI heeft hierin samen met MDFT International opgetrokken en gepoogd het tij te keren. Tot einde 2018 is dat niet gelukt.

Zwitserland
In Zwitserland is er vanaf het begin een erg goede samenwerking met de organisatie: Phénix Foundation, welke is gespecialiseerd in de ambulante behandeling van verslavingen. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van SJI vanuit het grote internationale onderzoek INCANT. Van de wetenschappers is er één opgeleid als MDFT-supervisor en heeft jaren gewerkt binnen een MDFT-team aldaar.

In 2018 is een therapeut gecertificeerd en ook een supervisor. Nu de supervisor gecertificeerd is, heeft de supervisor van eerder, afscheid genomen. Het Zwitserse team is op volle sterkte en levert uitstekende kwaliteit.

Overige landen

Ons doel is om MDFT in meer landen te introduceren. Om dit te realiseren zijn er in 2018 bezoeken geweest en workshops gehouden in Curaçao en in Stockholm, Zweden.

Zweden heeft SJI benaderd met de vraag wat ervoor nodig zou zijn om alsnog een licentie te kunnen krijgen. In eerdere jaren is dit door SJI stopgezet i.v.m. te weinig kwaliteit. Ze willen nu toch graag weer samenwerken. SJI gaat dit, in samenwerking met MDFT Intl. begin 2019 onderzoeken.

De Jaarlijkse Ambassadeursconferentie is bezocht en ook diverse ambassades en ministeries in het buitenland. Daarnaast werken wij goed samen met Task Force Health Care, waar SJI een partnership mee heeft gesloten. Dit partnership met Task Force Health Care draagt bij aan het meer zichtbaar zijn en actiever benaderen van klanten in binnen- en buitenland.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met een aantal instellingen en ministeries in nieuwe landen, zoals onder meer Letland, Litouwen, Malta en Curaçao over het starten van MDFT-teams.

Hiermee is gewerkt aan het creëren van een goede pijplijn voor de toekomst voor verdere Europese expansie.

Licenties, Serviceovereenkomsten en Professionalisering en Deskundigheidsbevordering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2017 biedt SJI serviceovereenkomsten aan in het buitenland om de kwaliteit van MDFT te monitoren en de teams op inhoud te boosten.  Zoals in het overzicht te zien is, werkt SJI aan het uitbreiden van de serviceovereenkomsten. Nog niet elke organisatie in met name Finland heeft een serviceovereenkomst. De serviceovereenkomst is gaandeweg de jaren ontwikkeld, was nog niet standaard uitgerold waardoor dit aanlooptijd nodig heeft om binnen buitenlandse organisaties deze serviceovereenkomst te introduceren en te implementeren. In 2018 is hier hard aan gewerkt en is dit in Estland inmiddels helemaal geïmplementeerd.

In België heeft organisatie “Wingerdbloei” vanaf 2017 een serviceovereenkomst en zat in dit jaar in jaar 2 van het programma. Het team is qua centrale activiteiten als de masterclass en intercollegiaal overleg aangesloten bij Nederland en heeft ook de jubileumviering bijgewoond met daaraan gekoppeld de masterclass.

In 2017 was er in Finland alleen nog maar het Eksote team met een serviceovereenkomst.  Dit was een aangepast programma omdat dit team de enige was.  In 2018 zijn er vijf serviceovereenkomsten bij gekomen; één extra in Finland en vier in Estland.

Een kort overzicht van de organisaties met een serviceovereenkomst:

België

 • Wingerdbloei in jaar 2

Finland

 • Eksote /Lappeenranta in jaar 2
 • Helsinki team in jaar 1

Estland

 • Team Ida (social insurance board) in jaar 1
 • Team Laane-Louna (social insurance board) in jaar 1
 • Team Pohja (social insurance board) in jaar 1
 • Prison team (ministry of justice) in jaar 1

Een grote toename waardoor het standaardprogramma uitgevoerd kon gaan worden, gelijk aan die in Nederland.

In 2018 heeft SJI voor de Finse en Estlandse teams voor het eerst een gezamenlijke Masterclass en Boosterdag voor supervisors georganiseerd zodat de inhoud weer aansluit bij het Nederlandse programma. Trainers K. Mos en S. Cool verzorgden deze Masterclass in Tallinn in Estland.  De Boosterdag voor supervisors is in Finland georganiseerd. Trainers H. Verdam en K. van Gerwen leidden deze dag. Dit is zeer goed ontvangen door beide landen.

Professionalisering en deskundigheidsbevordering

Net als in Nederland, zijn er in het buitenland ook activiteiten voor therapeuten en supervisors (ook in opleiding) t.a.v. professionalisering en deskundigheidsbevordering. In het buitenland worden deze vormgegeven door onze eigen trainers.

 • Een boosterdag voor supervisors in opleidingsjaar 2.
 • Het intercollegiaal overleg (serviceovereenkomst), voor alle gecertificeerde supervisors. Deze is dit jaar voor het eerst in gezamenlijkheid georganiseerd voor zowel Finse als Estlandse therapeuten en supervisors.

Overige producten

Training MDFT – LVB (Licht verstandelijk beperkt)

Deze training wordt jaarlijks gegeven voor MDFT opgeleide therapeuten en supervisors. Het is een follow up training op het gebied van behandeling middels de MDFT-methodiek, specifiek voor gezinnen waarbinnen de LVB-problematiek speelt.

Voor de MDFT LVB-training in februari waren er 12 deelnemers.  Dit is een hoog aantal.

MDFT LVB Module
Aantal deelnemers 12
Gemiddeld cijfer evaluatie 8,0

 

Training Gezinsgericht Werken
SJI is uitbater van de training Gezinsgericht Werken (GGW) voor Residentiële instellingen.

GGW is een werkwijze waarin een systeemgerichte aanpak binnen het behandelprogramma centraal staat.

In 2018 heeft SJI een pilotproject uitgevoerd binnen verschillende instellingen. Bij Horizon Midgaard en Jeugdhulp Friesland zijn interne GGW-trainers opgeleid zodat zij binnen hun eigen instelling teams kunnen trainen. De evaluatie vindt plaats in 2019.

In 2018 heeft SJI met de academische werkplaats risicojeugd de officiële overeenkomst gesloten dat SJI de enige organisatie is binnen Europa die de training GGW mag geven.

Daarnaast heeft SJI een programma ontwikkeld om de kwaliteit te kunnen waarborgen en monitoren: de GGW-serviceovereenkomst. Dit heeft dezelfde uitgangspunten als de serviceovereenkomst voor MDFT: een overeenkomst voor drie jaar, met in het derde jaar een audit, waarna een nieuwe serviceovereenkomst afgesloten kan worden. Deze ontwikkeling waarborgt de kwaliteit van GGW binnen de bestaande GGW-teams en is afgestemd en goedgekeurd door de Academische Werkplaats Risicojeugd.

Aanbod GGW producten   

 • GGW voor JJI’s (justitiële jeugdinrichtingen) in twee modules: kort verblijf en lang verblijf.
 • GGW voor alle residentiële groepen binnen de gespecialiseerde jeugdzorg.
 • Opleiding tot interne GGW-trainer voor pilot instellingen.

Trainingen binnen het voortgezet onderwijs

Voor professionals binnen het voortgezet onderwijs heeft SJI verschillende modules ontwikkeld:

 • Groepsdynamica
 • Ouderbetrokkenheid
 • Omgaan met probleemgedrag
 • Intervisie

In 2018 heeft SJI de volgende onderwijsinstellingen getraind:

 • Het Vlietland college in Leiden: twee intervisiegroepen met beiden vier intervisie-bijeenkomsten.
 • Deltion college in Zwolle: drie modules: Omgaan met probleemgedrag in de klas, Ouderbetrokkenheid en Groepsdynamica.
 • Ook heeft SJI vier intervisiebijeenkomsten opgezet en begeleid.

In 2018 is er een groei geweest in het opzetten van intervisie binnen het onderwijs. Een mooie ontwikkeling.

Alleen jij bepaalt wie je bent

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) is onderdeel van de Laureus foundation. SJI heeft de deskundigheidsbevordering verzorgd voor de AJB hoofdtrainers. Daarmee was in 2017 gestart en zijn de modules in 2018 afgerond. We hebben 10 AJB hoofdtrainers getraind in de volgende modules:

 • Vergroten van pedagogische vaardigheden
 • Groepsdynamica
 • Omgaan met jongeren met een LVB
 • Vergroten van ouderbetrokkenheid
 • Communicatie en gesprekstechnieken vergroten
 • Intervisie/ coaching van individuele hoofdtrainers

Deze deskundigheidsbevordering is het Ministerie van Justitie en AJB zo goed bevallen dat eind 2018 een nieuwe opleidingsovereenkomst voor het trainen van 30 hoofdtrainers van AJB in 2019 is afgesloten. Een prachtige prestatie en een enorme opsteker voor SJI.

Accreditaties en erkenningen

Accreditaties

In 2018 verliep de accreditatie voor de opleiding MDFT bij SKJ, Registerplein en NVRG. In de zomer is een verzoek ingediend voor het verlengen van deze accreditatie. Deze accreditatie is toegekend door elk van de genoemde organisaties. Na een positieve audit, hebben we herregistratie gekregen van CRKBO  voor de aankomende vier jaar. Hiermee wordt de kwaliteit van de opleidingen nogmaals bevestigd. Daarnaast is ook voor de Masterclass 2018 accreditatie aangevraagd en toegekend.

Geaccrediteerde opleidingen Opleiding MDFT Masterclass 2018
Aantal punten SKJ 418 6
Aantal punten Registerplein 21,8 7
Aantal punten NVRG 292 Niet van toepassing

Erkenningen

Er zijn in 2018 geen nieuwe erkenningen aangevraagd.