Jaarverslag 2017

Kerncijfers

Kerncijfers, prestatie-indicatoren, accreditaties en Erkenningscommissie

Kerncijfers

Aantal teams opgeleid door of met behulp van Stichting Jeugdinterventies
Nederland en België 47 (waarvan 40 teams nog operationeel)
Nederland en België met een MDFT licentie (soms 2 per instelling) 33 (incl. Vlaanderen)
België (Brussel), Duitsland, Frankrijk, Finland, Zwitserland 27 (waarvan 21 nog operationeel)
Buitenland met MDFT licentie:
België 1, Finland 5, Frankrijk 1, Duitsland 2, Zwitserland 1, Estland 3
13
Aantal hulpverleners momenteel in opleiding voor MDFT
Nederland en Vlaanderen 56
Duitsland, Finland, Estland, Zwitserland en Frankrijk 42
Aantal cursussen en workshops gegeven in 2017
Scholen 8
Module MDFT-LVB 2
Gemeenten 0
Trainingen GGW 2

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren
Tevredenheid Nederlandse cursisten met de opleiding1. 8,2
Tevredenheid buitenlandse cursisten met de opleiding1. 9,9
Tevredenheid met het programma voor professionalisering en herlicentiëring (gemiddelde van Masterclass en IC-Overleg )1. 7,8
Percentage binnenlandse cursisten dat in 2016 volgens plan gecertificeerd had moeten worden (certificaat A en B samen) en het werkelijke aantal dat gecertificeerd werd2. 87,3%
Percentage buitenlandse cursisten dat in 2016 volgens plan gecertificeerd had moeten worden (certificaat A en B samen) en het werkelijke aantal dat gecertificeerd werd. 72,4%
Percentage sinds 2008 opgeleide/in opleiding zijnde MDFT-teams in Nederland/Vlaanderen dat nog steeds operationeel is (dus MDFT uitvoert)3 85%
Percentage teams Nederland/Vlaanderen dat na het behalen van de licentie een serviceovereenkomst voor 3 jaar heeft afgesloten voor professionalisering en herlicentiëring. 93%(96,7%)
  1. Gemiddelde van alle tevredenheidsmetingen in 2017 op schaal 1-10; onze benchmark: min. 7,5.
  2. Ons doel is niet hier een score van 100% te bereiken. De opleiding moet strikt zijn, dus er zullen cursisten tekort schieten en daardoor afvallen. Andere cursisten ondervinden vertraging door ziekte of zwangerschap en krijgen van ons dan uitstel. Cursisten met uitstel worden meegeteld in het jaartal dat zij na het uitstel zullen slagen. Voorlopig benchmark voor het te bereiken percentage: 70%.
  3. Opgeleide teams moeten soms afhaken door bezuinigingen of reorganisaties binnen hun instelling of door vertrek van teamleden die om budgettaire of andere redenen niet kunnen worden vervangen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt voorlopig dat MDFT-teams langer en beter overleven dan teams van vergelijkbare behandelprogramma’s. Een ‘overlevingspercentage’ van 75% wordt als uitstekend gezien