Erkenning

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een erkende interventie die is ontwikkeld door Dr. H. Liddle van de University of Miami Miller School of Medicine. De methode is ontwikkeld vanuit de wens om het bestaande ‘landschap’ van interventies voor jongeren die verslaafd zijn aan cannabis, andere drugs en alcohol, te veranderen. Belangrijke doelen bij de ontwikkeling van MDFT waren:

 • Op grote schaal beschikbaar maken van de interventie.
 • Uitwerken van een persoonlijke werkwijze.
 • Ontwikkelen van een wetenschappelijk bewezen benadering.

MDFT is zowel in Amerika als in Europa uitgebreid onderzocht en wordt inmiddels succesvol toegepast in Amerika, Canada en Europa.

Erkenningen

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft MDFT erkend op het hoogste niveau: ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. MDFT voldoet hiermee aan de eis dat de behandelingen bewezen effectief zijn en is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De effectiviteit van MDFT is aangetoond in uitgebreid onderzoek, waaronder het INCANT onderzoek.

INCANT heeft aangetoond dat MDFT positieve effecten heeft op met name cannabisgebruik bij jongeren. De Erkenningscommissie oordeelde verder dat MDFT een gunstig effect heeft op crimineel gedrag van jongeren. Jongeren gaan na behandeling minder vaak de fout in. De bewijskracht hiervoor is al sterk in het buitenland. In Nederland is onderzoek naar de invloed van MDFT op crimineel gedrag nog niet afgerond, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De verwachting is dat dit lopende onderzoek zal bijdragen aan een hogere beoordeling van MDFT als het gaat om de effectiviteit met betrekking tot crimineel gedrag.

Ook andere Amerikaanse en Europese organisaties hebben erkend dat MDFT het gebruik van cannabis, andere drugs en alcohol onder jongeren verminderd of zelfs laat verdwijnen. Zo concludeerde het EMCDDA (het EU kenniscentrum voor ‘drugs and drug abuse’ in Lissabon) dat MDFT de enige behandeling is waarvan vast staat dat jongeren met cannabisverslaving er baat bij hebben.

Europees onderzoek: INCANT

Van 2006 tot 2010 heeft in Europa het INCANT-onderzoek plaatsgevonden. INCANT staat voor International Cannabis Need of Treatment. INCANT onderzocht het nut van MDFT bij jongere met probleemgedrag in Europa. België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland deden mee aan dit onderzoek. Het INCANT onderzoek vergeleek MDFT met de lokaal gebruikelijke zorg. In Nederland was dit cognitieve gedragstherapie (leefstijltraining). In totaal namen zo’n 450 adolescenten deel, samen met hun ouders. Een kwart hiervan kwam uit Nederland.

De belangrijkste resultaten uit het INCANT-onderzoek zijn:

 • Europese therapeuten bleken MDFT goed te kunnen uitvoeren.
 • MDFT slaagde er in om bijna 90% van de jongeren en ouders in de behandeling vast te houden (bij de vergelijkingsbehandeling in bijvoorbeeld Nederland was dit 25%).
 • Zowel jongeren als ouders waren met MDFT meer tevreden dan met de vergelijkingsbehandeling. Hoe hoger de tevredenheid, des te beter was het behandelresultaat van MDFT.
 • Bijna alle jongeren in INCANT waren verslaafd aan cannabis bij het begin van het onderzoek. Een jaar na de behandeling met MDFT waren zes op de tien jongeren niet meer verslaafd.
 • De behandeling met MDFT zwakte symptomen van externaliserende stoornissen (een risicofactor voor criminaliteit) af.

Amerikaans onderzoek

Uitgebreid Amerikaanse onderzoek laat zien dat Multidimensionele Familietherapie werkt bij uiteenlopende problematiek. De therapie laat weinig problemen van de jongere buiten beschouwing. Het activeert intensief krachten in het gezin en in domeinen buiten het gezin, zoals vrienden en school. MDFT heeft twaalf RCT’s op zijn naam staan. In deze experimenten is MDFT vergeleken met:

 • Groepscounseling voor gezinnen en jongeren met psycho-educatie.
 • Individuele cognitieve gedragstherapie en residentiële behandeling.

De belangrijkste uitkomsten uit deze onderzoeken zijn:

 • MDFT overtuigt jongeren en hun ouders om de behandeling te accepteren en vol te houden.
 • Het aantal delicten van de jongere en de omgang met criminele leeftijdgenoten nemen af.
 • Het aantal symptomen van psychische- en gedragsstoornissen bij de jongere neemt af.
 • Het aantal problemen bij de jongere dat wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs wordt minder.
 • De jongere functioneert beter op school (betere cijfers, minder spijbelen).
 • Het gezin gaat beter functioneren.
 • Jongeren en ouders zijn positief gestemd over de behandeling.

Voor meer informatie over het Amerikaans onderzoek vind je op de website van MDFT International.

Overig onderzoek

Er vindt verschillend onderzoek plaats naar de effecten van Multidimensionele Familietherapie. Zo is in april 2016 een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence over de kosteneffectiviteit van MDFT. Hieruit blijkt dat jongeren die met MDFT behandeld zijn beter in hun vel zitten en minder angstig en depressief zijn. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten lager. De kosten van een behandeling met MDFT worden dan ook later terugverdiend. Dit zorgt ervoor dat MDFT kosteneffectief is. De belangrijkste resultaten van dit kosteneffectiviteitsonderzoek zijn samengevat in de infographic ‘Kosteneffectiviteit MDFT vs CGT’.

Daarnaast loopt er onder andere onderzoek naar de voorkoming van uithuisplaatsing binnen Justitiële Jeugd Instellingen. Zodra de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, worden ze ook gepubliceerd op deze website.

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij: