MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Gezinsgericht werken in JeugzorgPlus: wat werkt voor wie?

Bij jongeren in JeugdzorgPlus instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Effectieve behandeling van deze problemen heeft aandacht voor het sociale systeem van de jongere.

Concreet betekent dit: ouders betrekken bij het verblijf.

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus instellingen dat doen, welke samenhangen dat vertoont met behandelresultaten en welke factoren die samenhang beïnvloeden.

Lees hier de resultaten van dit onderzoek.

De specialist in systeemgericht denken en werken!