MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Landelijke inkoopafspraken voor specialistische hulp jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt instellingen binnen de jeugdzorg de de documenten met betrekking tot de uitvraag van de beleidsinformatie en OHW  tijdig in te vullen. Het gaat hierbij om de gegevens over het tweede kwartaal van 2017. Het invullen van deze documenten kan tot 21 juli 2017. Wilt u weten of uw instelling deze formulieren ook moet invullen? Kijk dan op de website www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg. Of neem contact op met mevrouw E. Stegeman, Landelijk Coördinatie (LC) sociaal domein (lc@vng.nl of telefoon 06 40877948). U vindt de formulieren via onderstaande links.

De specialist in systeemgericht denken en werken!