MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Kick-off bijeenkomst trainers ‘Alleen jij bepaalt’

Op donderdag 13 april vond de kick-off bijeenkomst plaats van deze samenwerking tussen Laureus Nederland en Stichting Jeugdinterventies (SJI). SJI gaat het trainingsprogramma verzorgen voor de trainers van de interventie Alleen jij bepaalt.

De interventie AJB

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoeps- gerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. De interventie biedt hulp bij het maken van de juiste keuzes en bieden we steun bij de weg naar volwassenheid. AJB verlengt de veilige onderwijsomgeving naar de sportvereniging. Rolmodellen maken jongeren in clinics enthousiast voor honkbal, basketbal of voetbal en stimuleren ze lid te worden van een sportvereniging. Daar worden de jongeren minimaal een seizoen begeleid door geselecteerde trainers, die contact onderhouden met de school over de voortgang. Ons doel staat hierbij altijd centraal: het realiseren van een positieve gedragsverandering. Wil je meer weten over deze interventie? Kijk dan op www.alleenjijbepaalt.nl

Gedragsverandering op meerdere domeinen

AJB is een preventieve interventie die naadloos aansluit bij het gedachtegoed en de doelgroep van MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT). Net als bij MDFT gaat ok AJB ervan uit dat het gedrag van jongeren wordt beinvloed door meerdere leefdomeinen. Hierbij richt AJB zich op twee van de vier domeinen waar ook de MDFT op richt:

Net als de mensen achter de interventie AJB, is ook Stichting Jeugdinterventies van mening dat sport een positieve bijdrage kan leveren aan gedragsverandering bij jongeren.

Train de trainers

De komende twee jaar zal Stichting Jeugdinterventies de AJB trainers opleiden. Deze opleiding zorgt ervoor dat de deelnemers enkele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van AJB gewaarborgd en zelf vergroot wordt.

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!