ANBI Informatie

Stichting Jeugdinterventies is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI is Stichting Jeugdinterventies (SJI) verplicht de volgende informatie te publiceren over het functioneren van de organisatie:

Contactgegevens

Stichting Jeugdinterventies

Bezoekadres:
Oude Vaartweg 2
2343 JD Oegstgeest

Tel.: +31(0)71 20 40 766
E-mail: info@stichtingjeugdinterventies.nl

KvK-nummer: 27331172
RSIN: 820178962

Doelstelling
SJI vindt het belangrijk dat jongeren een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt SJI deskundigheidsbevordering in diverse vormen voor hulpverleners, schoolkrachten en andere professionals die bij deze jongeren betrokken zijn. De deskundigheidsbevordering vindt plaats door het bieden van:

  • Trainingen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, docenten/mentoren, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen)
  • Opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma’s, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

Samenstelling van het bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit:

Bestuur en toezicht

Mw. Nelleke Groenewegen MBA, Directeur-Bestuurder

Raad van toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Jeugdinterventies. De raad van toezicht bestaat uit 4 leden:

  • Dhr. drs. Arno Seinstra (voorzitter en contactpersoon klachten van klantorganisaties), Directeur Seinstra & Partners
  • Dhr. Olaf Griffioen (financiële portefeuille), Algemeen Directeur
  • Dhr. mr. Gerben Knuttel (juridische portefeuille en vertrouwenspersoon personeel), teamleider juridische zaken provincie Overijssel
  • Mw. dr. ir. Janna de Boer (portefeuille Wetenschap), gepensioneerd.

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij