Verslaving en MDFT

Deze dag is speciaal bedoeld voor MDFT therapeuten (of MDFT therapeuten in opleiding) die graag meer handvatten willen krijgen om binnen de  MDFT behandeling, middelengebruik op een goede manier te bespreken met de jongere, zijn ouders en andere belangrijke derden in het leven van de jongere.

Wat gaan we doen?

Er wordt stil gestaan bij jullie eigen kennis en kunde rondom middelengebruik en gamen. Daarnaast staan we het hebben over bij systemische gesprekstechnieken om jullie zoveel mogelijk vertrouwd te maken met de mogelijkheden die MDFT biedt om op een goede manier om te gaan met deze problematiek in jullie casuïstiek. Ook gaan we het hebben over de verantwoordelijkheid en veiligheid ten aanzien van  excessief gebruik en/of gamen.

En is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek om mee aan de slag te gaan.

Neem contact op met P. Jongert om je aan te melden.