SJI Netwerkmiddag

Datum: 13 juni 2023
Tijd: 12:00 - 18:00 uur


Tijdens deze middag staat het thema Keten van Samenwerking centraal.

Datum: 13 juni 2023

Tijd: 12.00-18.00 (incl. lunch en borrel)

Locatie: Anafora, Vleuten

Programma

Deze middag wordt geleid door Edwin Kaats, van Common eye.

 1. Inleiding op het onderwerp ‘samenwerking’: op interactieve vorm bespreken van onderwerpen die relevant en interessant zijn voor samenwerking in domein Jeugdhulp. Onderdelen:
  1. Condities voor samenwerking: hoe leggen we de basis voor kansrijke samenwerking, hoe vergroten we de kans op succes in samenwerking.
  2. Grondvormen van samenwerking: kennismaken met archetypische vormen van samenwerking en de eisen die deze specifieke vormen stellen aan de partners, het type afspraken dat ze maken en de wijze waarop ze zich gedragen in de samenwerking,
  3.  Context: welke verschillende contexten zijn van invloed op de samenwerking tussen partijen en hoe leveren deze mogelijkheden dan wel beperkingen op in die samenwerking.
 2.  Aan de slag aan de hand van de volgende twee vragen:
  1.  Wat komt er op ons af in de Jeugdzorg?
  2.  Wat betekent dat voor de samenwerkingsprocessen waarvan wij deel uit (gaan) maken? Delen van onze belangrijkste inzichten en komen tot een aantal gezamenlijke inzichten.
 3. Focus op de samenwerking in deze ruimte.
  1. Stel: we hebben de gezamenlijke ambitie om als partijen in deze ruimte onze effectiviteit van onze verbinding te versterken rondom de effectieve inzet en toepassing van effectieve methoden, instrumenten en of samenwerkingsvormen. Wat zouden wij moeten doen om daarvoor de goede condities te creëren?  Ofwel: hoe kunnen wij het concept van ‘grensverleggend leren’ effectief inzetten in onze onderlinge verbinding? We voeren daarover het plenaire gesprek; ter voorbereiding daarop vragen we de deelnemers om  na te denken over wat die condities zijn en hoe we dat zouden kunnen vormgeven.

Deze middag is speciaal bedoeld voor bestuurders en managers van jeugdzorg organisaties.

Meld je nu aan via onderstaande link.

Agenda • 16 mei 2023

  MDFT LVB
 • 13 juni 2023

  SJI Netwerkmiddag
 • 25 september 2023

  MDFT Opleiding
 • 29 januari 2024

  MDFT Opleiding
 • Er zijn geen agenda items toegevoegd

 • 13 juni 2023

  SJI Netwerkmiddag
 • Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

  U kunt ons volgen via

   Aangesloten bij: