Groepsdynamica

Tijdens de trainingsmodule Groepsdynamica in het onderwijs kijken de deelnemers met elkaar naar hoe de groep elkaar beïnvloed en wat de bijdrage van henzelf hierin is.  Hoe kun je er als docent voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt? Welke risicofactoren zijn er en hoe kun je hier het beste mee omgaan? Door hierover met elkaar te discussiëren en vervolgens te oefenen, ervaren deelnemers zelf het effect van de tips en handvatten die worden aangereikt. En kunnen zij deze de volgende dag al direct toepassen in hun eigen klas.

Meer informatie