MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Advies en ondersteuning

Stichting Jeugdinterventies vindt het belangrijk dat jongeren geholpen worden een leven te leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. Zo kunnen jongeren beter functioneren op school, op het werk en bij vrijetijdsbesteding. Stichting Jeugdinterventies wil dit bereiken door professionals die werken met jongeren met probleemgedrag op te leiden, te trainen, adviseren en te ondersteunen bij (het implementeren van) systeemgericht denken en werken. Dit kunnen professionals uit de jeugdzorg zijn, maar ook uit het onderwijs of bij gemeenten en wijkteams.

Gezinsgerichte benadering

Het uitgangspunt van gezinsgerichte benadering is dat de omgeving invloed heeft op het (probleem)gedrag van jongere. Ook bij het zoeken naar en werken aan een oplossing van (probleem) gedrag speelt de omgeving daarom een belangrijke rol. Met name de ouders. Door samenwerking tussen de jongere en zijn omgeving te stimuleren en waar nodig te verbeteren, kan probleemgedrag afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Zo krijgt de jongere een beter toekomstperspectief. Om de jongere én de ouders hierbij te helpen is het belangrijk dat professionals over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Naast opleiding en trainingen op het gebied van onder andere MDFT en Gezinsgericht werken en denken, biedt SJI ook advies en ondersteuning  voor organisaties die werken met (probleem)jongeren en hun gezin.

Jeugdzorg, onderwijs en gemeenten

Jeugdzorginstelling, wijkteam of onderwijsinstelling. In wat voor organisatie je ook werkt, een gezinsgerichte benadering implementeer je niet van de een op de andere dag. Er moeten processen aangepast worden en er moet draagvlak gecreëerd worden bij alle medewerkers. Van directie tot receptioniste. Van leerkracht tot schoolmaatschappelijk werker. Dit vraagt tijd en aandacht.

Advies en ondersteuning op maat

Stichting Jeugdinterventies heeft al verschillende organisaties geadviseerd en ondersteund bij de implementatie en uitrol van een gezinsgerichte benadering. Met de kennis en ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan, kunnen wij organisaties adviseren en ondersteunen op verschillende vlakken. Je kunt hierbij denken aan:

Meer informatie?

Heeft jouw organisatie behoefte aan extra ondersteuning of advies? Wij helpen je graag verder. Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt natuurlijk ook zelf direct bellen naar 071 20 40 766.

De specialist in systeemgericht denken en werken!